COMMON GROUND | UYUŞMA TEMELI

Common Ground | Uyuşma Temeli is a multi-year cultural and curatorial exchange project conceived by the directorial staff of halka sanat projesi and ARTS ASSEMBLY. Spanning over two years in length, each organization has been invited to develop programming in conversation with local artists for approximately two weeks in August '18 and June '19. Common Ground | Uyuşma Temeli seeks to address shared social concerns that articulate themselves uniquely across geographic borders in Istanbul and Vancouver and consists of two distinct parts; the first addressing occupation and precarity of physical space and the second, the restriction of expression of self and personal identity.  

Common Ground | Uyuşma Temeli, iki bağımsız sanat inisiyatifi olan, İstanbul’dan halka sanat projesi ile , Vancouver’dan ARTS ASSEMBLY tarafından  tasarlanmış çok yıllı bir kültürel ve kürotoryel  değişim projesidir.  İki yıla yayılan projede, her iki organizasyondan, yerel sanatçılarla iş birliği yaparak, ilk ayağı Ağustos 2018’de İstanbul’da, ikinci ayağı Haziran 2019’da Vancover’da gerçekleşmek üzere yaklaşık iki hafta süren programlar hazırlamaları beklenmektedir. Proje aynı zamanda m-est.org işbirliği ile yapılmaktadır. Ayrıca Common Ground| Uyuşma Temeli, çevrimiçi yayın m-est.org ile ortak olacak. Common Ground | Uyuşma Temeli kendilerini, İstanbul ve Vancouver’ın coğrafi sınırlarının ötesinde ifade eden ortak sosyal kaygıları ele almaya çalışıyor. Proje, fiziksel alanda varoluş ve prekarite ile kendini ifade etmenin sınırlanışı ve bireysel kimlik olarak iki ayrı bölümden oluşur.

This is a Photograph of Me  | Bu Benim Fotoğrafım

Image: Terriann Walling

Image: Terriann Walling

This is a Photograph of Me | Bu Benim Fotoğrafım will take place in Vancouver, in June 2019 as part of phase two of Common Ground | Uyuşma Temeli. Curated by halka sanat projesiı, This is a Photograph of Me | Bu Benim Fotoğrafım will exhibit Canadian based artists, Tanya P Johnson and Terriann Walling to explore themes of individual restriction in relation to identity, expression and instability.

Exhibition titled inspired by "This Is a Photograph of Me", Maragret Atwood

 

This is a Photograph of Me | Bu Benim Fotoğrafım Haziran 2019’da, Vancouver’da, Common Ground | Uyuşma Temeli’nin ikinci aşaması gerçekleşecektir. halka sanat projesi’nin küratörlüğünde gerçekleşecek olan This is a Photograph of Me | Bu Benim Fotoğrafım Kanada’da Tanya P Johnson ve Terriann Walling’e yaşayan sanatçıların işlerini sergileyecek ve kimlik, ifade ve dengesini bulamama ile ilişkili bireyi sınırlandıran temaları araştıracaktır.

Sergi başlığı Margaret Atwood’un "This Is a Photograph of Me"adlı şiirinde esinlenilmiştir

 

halka sanat projesi

halka sanat projesi is a self-sustaining art initiative, formed by İpek Çankaya and Sezgi Abalı, in 2011, focusing on the production, discourse and presentation of contemporary art and culture with interest and commitment to community, environment and education. Open to diverse artistic views and inter-disciplinary collaborations, halka sanat projesi is a gathering place, a dialogue and a meeting platform. halka sanat projesi initiates, curates and develops art and culture projects at home and abroad; runs a space for exhibitions, workshops, meetings and an international artist in residence programme. Among its missions are to integrate contemporary arts and culture into daily life and make arts accessible for every social and economic groups.

 

halka sanat projesi, çağdaş sanat ve kültürün üretim, söylem ve sunumunda çalışan, kurumsal sponsorluğa dayanmadan 2011'de, İpek Çankaya ve Sezgi Abalı tarafından başlatılmış, sürdürülebilirliğini kendisi sağlayan bir sanat inisiyatifidir.

Çok yönlü ve çeşitli sanatsal görüşlere açık, disiplinler arası iş birliklerini destekleyen, toplum, çevre ve eğitim konularına eğilen bir diyalog, toplaşma ve buluşma noktasıdır. Yurt içinde ve dışında projeler gerçekleştirir, sanatsal iş birlikleri yapar. Bir sergi ve etkinlik mekânı, uluslararası konuk sanatçı programı yürütür; yayın yapar; atölye ve buluşmalar gerçekleştirir. Çağdaş sanat ve kültürü günlük yaşamla bütünleştirmek ve tüm sosyo-ekonomik grupların kullanımına sunmak amaçları arasında yer alır.

Image Lara Ögel and Merve Ünsal

Image Lara Ögel and Merve Ünsal

TUTMA | HOLD

Ne Bana Sen, Ne Sana Ben

August 9-19, 2018

halka sanat projesi

Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sk. No:24,Kadıköy, İstanbul

Tutma | Hold is the first year programme of a collaborative research and curatorial exchange project entitled Common Ground | Uyuşma Temeli instigated by Arts Assembly and halka sanat projesi, which unfolds over two years and spreads across Istanbul and Vancouver. For the first physical iteration of the project, Lara Ögel and Merve Ünsal are using photograms and text-based works to create a constellation of objects and surfaces in the halka art project space. Tracing the boundaries of the objecthood of space and time, Lara and Merve contemplate on the relationship between architectural bodies and the image as a body, collating the two to see where and how architecture overlaps, undermines, buries the image. The exhibition entitled “Ne Sana Ben, Ne Bana Sen” includes works by Lara and Merve, as well as a first collaborative body of work.

Lara’s works focus on the aspect of healing; on these surfaces, surfaces of the body, surfaces where you write your dreams, surfaces where you keep them for safety. Merve’s works focus on the imminent disappearance of the image as a potentially political gesture, a tincture. The two-week exhibition will also host reading and discussion groups, using the objects and surfaces of the exhibition as a toolbox to dissect some of the themes the artists are dealing with. In the course of the two weeks, Lara and Merve will hold screenings and close reading sessions at the exhibition space to further their collaborative dialogue through events open to the public.

Bios

Lara Ögel (Izmir, 1987) is a visual artist based in Istanbul. Her practice employs a variety of mediums from works on paper to video in telling site and context aware installations. Recent solo exhibitions include; İmtidad, Galata Greek School Open School Library, Istanbul (2018), Come Back! All is Forgiven, Protocinema, Paris (2016), The Happy Average, Öktem&Aykut,Istanbul (2014). Recent group exhibitions include; Restless Monuments, Zilberman Gallery, Istanbul (2018), Driftwood, or how we surfaced through currents, Atina (2017), Past, in Each of its Moments, Be Citable, DEPO, Istanbul (2016).

Merve Ünsal (The Hague, 1985) is a visual artist based in Istanbul. In her work, she employs text and photography, extending both beyond their form. She has participated in artist residencies at University of Delaware, Lewes; Delfina Foundation, London; Praksis, Oslo; the Banff Centre; and Fogo Island Arts; and was a participant in the Homework Space Program 2014-15 at Ashkal Alwan, Beirut. Ünsal holds a MFA in Photography and Related Media from Parsons The New School of Design and a BA in Art and Archaeology from Princeton University. Merve is the founding editor of the artist-driven online publishing initiative m-est.org.

Ne Bana Sen, Ne Sana Ben

9-19 Ağustos 2018

halka sanat projesi

Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sk. No:24,Kadıköy, İstanbul

Tutma | Hold araştırma projesi, Arts Assembly ve halka sanat projesi ortaklığında gerçekleştirilen, İstanbul ve Vancouver’da iki yıl sürecek Common Ground | Uyuşma Temeli adlı işbirliği ve küratoryal değişim programının birinci yıl projesidir. Projenin görünür olan bu ilk kısmında Lara Ögel ve Merve Ünsal, imge ve metin üzerinden ortaklaşa ürettikleri nesne ve yüzeylerle halka sanat projesi’nde bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Mekan ve zamanın içinde nesneliğin izini süren Lara ve Merve, mimari bedenlerle imgenin bedenselliği arasındaki ilişkiyi kurcalayarak mimarinin ne zaman ve nasıl imge ile üst üste geldiği, altını oyduğu üzerine düşünüyor. “Ne Bana Sen, Ne Sana Ben” adını verdikleri sergide Lara ve Merve’nin bireysel işleriyle birlikte ilk defa birlikte oluşturdukları işler yer alacak. Lara işlerinde iyileşme üzerine yoğunlaşıyor; yüzeyler, bedenlerin yüzeyleri, rüyaların ve düşlerin not edildiği yüzeyler, esen kalabilmek için kullanılan yüzeyler üzerine düşündüğü konular arasında.Merve işlerinde imgenin kaybolma ihtimalini araştırırken imgenin aynı zamanda siyasi bir jest olma potansiyelini araştırarak imgenin ne zaman bir çözelti olabileceğini anlamaya çalışıyor. İki haftalık sergi, okuma ve tartışma gruplarına ev sahipliği yapacak. Sergideki nesne ve yüzeyler, sanatçılar umuyorlar ki irdeledikleri temaları kurcalayacak bir alet çantasına gibi işlev görecek. Serginin açık olduğu iki hafta boyuna Lara ve Merve sergi mekanında gösterim ve yakın okuma seansları düzenleyerek işbirliği süreçlerini ilerleterek katılıma açmaya çalışacaklar.

Özgeçmişler:

Lara Ögel (İzmir, 1987), İstanbul’da yaşayan ve çalışan görsel sanatçı. Kağıt, video gibi farklı mecraları işlerinde kullanan sanatçı, mekan ve bağlama özel yerleştirmeler üretiyor. Yakın zamandaki solo sergileri arasında; İmtidad, Galata Rum Okulu Açık Okul Kütüphanesi, İstanbul (2018), Geri Dön! Her Şey Affedildi, Protocinema, Paris (2016), Mutlu Vasat, Öktem&Aykut, Istanbul (2014). Yakın zamanda yaptığı karma sergiler arasında, Huzursuz Anıtlar, Zilberman Galeri, Istanbul (2018), Driftwood, or how we surfaced through currents, Atina (2017), Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş, DEPO, Istanbul (2016) sayılabilir.

Merve Ünsal (Lahey, 1985) İstanbul’da yaşayan ve çalışan görsel sanatçı. İşlerinde metin ve fotoğrafları halihazırdaki biçimlerinin ötesinde kullanmaya çalışıyor. Katıldığı sanatçı misafirlik programları arasında, Delaware Üniversitesi, Lewes; Delfina Vakfı, Londra; Praksis, Oslo, Banff Centre, ve Fogo Island Arts sayılabilir. 2014-15’te Beyrut’taki Ashkal Alwan Homework Space Programı’nın katılımcıları arasındadır. Ünsal Fotoğraf ve İlişkili Mecralar alanındaki yüksek lisansını Parsons The New School of Design’dan, lisansını da Sanat ve Arkeoloji alanında Princeton Üniversitesi’nden almıştır. Sanatçı odaklı online yayın inisiyatifi m-est.org’un kurucu editörlerindendir.

 

ARTS ASSEMBLY | PLOT

June 6 - August 31, 2018, Access Gallery, 222 East Georgia St., Vancouver, Canada

During our tenure at PLOT, ARTS ASSEMBLY held reading groups and public events as part of Common Ground | Uyuşma Temeli, as well as invited local artists to present work and develop projects in relation to Common Ground | Uyuşma Temeli.

6 Haziran - 31 Ağustos 2018, Access Gallery, 222 East Georgia St., Vancouver, Kanada

PLOT'taki çalışma süreleri boyunca, ARTS ASSEMBLY, Common Ground | Uyuşma Temeli,'un bir parçası olarak okuma grupları ve halka açık etkinliklere ev sahipliği yapacak; yerel sanatçıları işlerini sunmaya ve Common Ground | Uyuşma Temeli ile ilgili projeler geliştirmeye davet edecek.

 

Image: Hieronymus Bosch,  The Garden of Earthly Delights  (exterior view), 1480-1490.

Image: Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights (exterior view), 1480-1490.

SASHA J. LANGFORD

With: Two Histories of Solitude

Sasha J. Langford read a hybrid-essay work that considers the political implications of object relations theory.

Thursday July 26th, 2018, 7pm                  222 East Georgia St., Vancouver

 

I do not know how much to eat.  There is no “return,” though drive likes to keep trying.  Is this waste, company, breath, or abundance? Will the food heal or kill?  Harlow's test monkey chose the Mother who, even without a nipple, still bore some cloth, a texture, a softness.  Part ecology, part companion. Did Marx ever think the placenta? Alienation has another kind of history, and it's already been dumped in the garbage.  Discarded organs, resolutely unprofitable. I do not need to be convinced that automated care is an ethical act: I am talking about alone, and certainly not privacy.

Sasha J. Langford is an independent scholar, composer, and musician.  Her practice makes use of writing and experimental electronics to investigate intersections between psychoanalysis, aesthetics, and ecological theory.  Recent work includes the 2017 essay and hybrid-writing collection Ephemeral Institutions, as well as performances at the International Noise Conference in Miami, FL; the Ende Tymes Festival of Noise and Experimental Liberation in Brooklyn, NY; and the Lines of Flight Festival of Experimental Music in Dunedin, New Zealand. She holds an MA in Media Studies from Concordia University.

 www.sashalangford.com

 

SASHA J. LANGFORD

VE: YALNIZLIĞIN İKİ TARİHİ

Sasha J. Langford nesne ilişkileri teorisinin politik imaları üzerine bir hibrid-deneme okuyacak.  

26 Temmuz 2018 Perşembe, 19:00, 222 East Georgia St., Vancouver

Ne kadar yiyeceğimi bilmiyorum. Güdü deneyip durmaya bayılsa da bir “dönüş” yok. Bu ziyan mı, ortaklık mı, nefes mi, veya bereket mi? Yemek beni iyileştirecek mi yoksa öldürecek mi? Harlow’un test maymunu, meme ucu olmadığı halde bir kumaş, bir doku, bir yumuşaklık taşıyan Anne’yi seçti. Bir parça ekoloji, bir parça yoldaş. Marx plasentayı hiç düşünmüş müdür? Yabancılaşmanın başka türlü bir tarihi var ve çoktan çöpün dibini boyladı bile. Gözden çıkarılmış organlar, bir kazanç sağlamamakta ısrarlı. Otomatik bakımın etik bir eylem olduğuna ikna olmak zorunda değilim: ben yalnızlıktan bahsediyorum, kesinlikle gizlilikten değil.

Bağımsız araştırmacı, besteci ve müzisyen Sasha Langford’ın metin ve deneysel elektronik üzerinden yürüttüğü pratiği, psikanaliz, estetik ve ekoloji kuramının ortaklaştığı alanları inceliyor. Son zamanlardaki çalışmaları arasında 2017’deki Ephemeral Institutions adlı karma-yazı ve makalesinın yanı sıra, Miami, Florida’daki International Noise Conference’taki, Brooklyn, New York’taki Ende Tymes Festival of Noise and Experimental Liberation’daki ve Dunedin, Yeni Zelanda’daki Lines of Flight Festival of Experimental Music’teki performansları yer alıyor. Langford’ın Concordia University’den Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

www.sashalangford.com

 

 

 

Image: Lara Ögel and Merve Ünsal

Image: Lara Ögel and Merve Ünsal

Tutma | Hold:

Reading Groups| OKUMA GRUPLARI

222 East Georgia St., Vancouver 

June 20th : support and resistance | destek ve direnç

July 11th: to hold the body | vücudu tutmak 

August 23rd: on istanbul | istanbul'da

Okuma grupları, 7: 15'de derhal başlayan Access Gallery'de saat 7'de gerçekleştirilecektir. Metinler RSVP'ye dağıtılacak

222 East Georgia St., Vancouver

 

20 Haziran: destek ve direnç | support and resistance

11 Temmuz: vücudu tutmak | to hold the body

23 Ağustos: istanbul'da |  on istanbul

Image: Young Ferns on Grid, ink monotype on paper, 2017 / Izgara Üzerinde Eğreltiotları, kağıt üzerine mürekkep monotip, 2017

Image: Young Ferns on Grid, ink monotype on paper, 2017 / Izgara Üzerinde Eğreltiotları, kağıt üzerine mürekkep monotip, 2017

TUTMA | HOLD Artist in Residence

Damla Tamer

Damla Tamer is a visual artist born in Istanbul, Turkey who currently lives in Vancouver, Canada. Her practice combines drawing and mark making with a performative practice of verbalization. She explores notions of interiority and exteriority in aesthetic and political realms, in relation to bodies’ encounters with things and each other, their socialization and politicization. Her solo exhibitions include “Due to its nature, it only moves forward.” at the Darling Foundry (Montreal, 2013) and recently, Experience Class at the fifty fifty arts collective (Victoria, 2018). She is an active member of artist-run Dynamo Arts Association and the Vancouver-based artist mothers collective Art Mamas, and teaches at the University of British Columbia and Emily Carr University of Art+Design. 

 

During her residency at Plot as part of the Tutma programme, she will go through her archive of images collected from various media in Turkey since the Gezi protests. While re-materializing the images in the space in various forms, she will try to find ways of working with those that fall outside of digestion - insofar as the word describes a practice of producing sense for selective healing.

—-

Damla Tamer İstanbul, Türkiye doğumlu ve Vancouver, Kanada’da yaşayan bir sanatçıdır. Çalışmaları desen ve performatif bir dile getirme pratiğini birleştirir. Estetik ve politik alanlarda, bedenlerin eşyalarla ve birbirleriyle karşılaşmaları, sosyalleşme ve politikleşme süreçlerinde “iç” ve “dış”ın nasıl işlediğiyle ilgilenir. “Due to its nature, it only moves forward.” (Darling Foundry, Montreal, 2013) ve yakın zamanda gerçekleşen Experience Class (fifty fifty arts collective, Victoria, 2018) isimli kişisel sergileri vardır. Sanatçı kolektifi Dynamo Arts Association ve Vancouver temelli sanatçı-anne grubu Art Mamas’ın etkin bir üyesidir. The University of British Columbia ve Emily Carr University of Art+Design’da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Plot alanında Tutma programının bir parçası olarak gerçekleşecek konuk sanatçı ziyareti sırasında, Gezi eylemlerinden beri Türkiye’deki farklı medya kaynaklarından topladığı görüntülerden oluşan arşivinin üzerinden geçecek. Alanın içerisinde bu görüntüleri tekrardan cisimleştirirken, bunlarla “sindirme”nin, yani ancak seçici bir tedavi için anlam çıkarmanın ötesine geçerek çalışmanın yollarını arayacak.